ĐĂNG KÝ GÓI 3G, 4G VIETTEL KHÔNG GIỚI HẠN

1. Các gói 3G, 4G Viettel không giới hạn cho thuê bao

Gói cước 3G, 4G Viettel không giới hạn được áp dụng cho tất cả các thuê bao của Viettel đều có thể đăng ký.

Mỗi gói cước sẽ được tặng một lưu lượng data tốc độ cao nhất định tuỳ theo từng gói. Sau khi sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao, khách hàng vẫn tiếp tục được sử dụng dịch vụ 3G, 4G Viettel không giới hạn nhưng ở tốc độ thường mà không mất chi phí.

Document

30GB tốc độ cao

300.000đ/30 ngày

Document

15GB tốc độ cao

200.000đ/30 ngày

Document

8GB tốc độ cao

125.000đ/30 ngày

Document

5GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

3GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

Document
gói hot

30GB tốc độ cao

450.000đ/180 ngày

Document
gói hot

3GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

2. Đăng ký gói 3G, 4G Viettel không giới hạn cho Dcom

Gói cước 3G, 4G Viettel không giới hạn được áp dụng cho tất cả sim Dcom của Viettel đều có thể đăng ký.

Mỗi gói cước sẽ được tặng một lưu lượng data tốc độ cao nhất định tuỳ theo từng gói. Sau khi sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao, khách hàng vẫn tiếp tục được sử dụng dịch vụ 3G, 4G Viettel không giới hạn nhưng ở tốc độ thường mà không mất chi phí.

Document

48GB tốc độ cao

500.000đ/12 tháng