ĐĂNG KÝ GÓI 3G, 4G VIETTEL 1 THÁNG

1. Đăng ký gói 3G, 4G Viettel 1 tháng cho thuê bao thường

Gói cước 3G, 4G Viettel 1 tháng cho thuê bao thường được áp dụng cho tất cả các thuê bao của Viettel đều có thể đăng ký.

Document

30GB tốc độ cao

300.000đ/30 ngày

Document

15GB tốc độ cao

200.000đ/30 ngày

Document

8GB tốc độ cao

125.000đ/30 ngày

Document

5GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

3GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

Document
gói hot

30GB tốc độ cao

450.000đ/180 ngày

Document
gói hot

3GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

2. Gói cước 3G, 4G Viettel 1 tháng combo cho thuê bao mới hoặc khuyến mại

Gói cước 3G, 4G Viettel 1 tháng combo chỉ được áp dụng cho các thuê bao mới kích hoạt hoặc thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mại từ Viettel. Bạn có thể lựa chọn gói phù hợp với mình để đăng ký sử dụng.

Đặc biệt, khi bạn đăng ký qua Dataviettel.vn, nếu thuê bao của bạn không nằm tron chương trình khuyến mại thì bạn sẽ không bị trừ tiền khi đăng ký không thành công.

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

120.000đ/30 ngày

Document

3GB tốc độ cao/ngày

25GB lưu trữ trên Lifebox

Miễn phí xem trên Viettel TV

150.000đ/30 ngày

Document

2GB tốc độ cao/ngày

25GB lưu trữ trên LifeBox

Miễn phí xem trên Viettel TV

120.000đ/30 ngày

Document

1GB tốc độ cao/ngày

Miễn phí xem TikTok

90.000đ/30 ngày

Document

500MB tốc độ cao/ngày

Miễn phí xem TikTok

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

25GB lữu trữ trên LifeBox

Miễn phí xem trên Viettel TV

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

1.5GB tốc độ cao/ngày

25GB lưu trữ trên LifeBox

Miễn phí xem trên Viettel TV

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí cuộc nội mạng < 20 phút

50 phút ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

Miễn phí xem TikTok

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

20 phút ngoại mạng

500MB tốc độ cao/ngày

Miễn phí xem TikTok

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

300MB tốc độ cao/ngày

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

2GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

200 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

1.5GB tốc độ cao

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

20 phút gọi ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

500MB tốc độ cao/ngày

70.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

28GB tốc độ cao

150.000đ/28 ngày

Document

1GB tốc độ cao/ngày

120.000đ/28 ngày

Document
gói hot

28GB tốc độ cao

Miễn phí chơi và xem livestream trên Liên Quân Mobile

120.000đ/28 ngày

Document

28GB tốc độ cao

120.000đ/28 ngày

Document

1GB tốc độ cao/ngày

90.000đ/30 ngày

Document

1GB tốc độ cao/ngày

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10p

100 phút gọi ngoại mạng

9GB tốc độ cao

190.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

60 phút gọi ngoại mạng

8GB tốc độ cao

140.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

40 phút gọi ngoại mạng

7GB tốc độ cao

120.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

40 phút gọi ngoại mạng

7GB tốc độ cao

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng

250 SMS nội mạng

5GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng

250 SMS nội mạng

5GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

20 phút gọi ngoại mạng

3GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

Document

100 phút gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng

30 SMS nội mạng

3GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

10GB tốc độ cao

100.000đ/30 ngày

Document

9GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

9GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

5GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

Document

3GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

Document

300 phút gọi nội mạng

1GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

250 phút gọi nội mạng

400MB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

Document

200 phút gọi nội mạng

300MB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

Document
gói hot

3.5GB tốc độ cao

1000 phút gọi nội mạng

200.000đ/30 ngày

Document
gói hot

200MB tốc độ cao

100 phút gọi nội mạng

30.000đ/30 ngày

Document
gói hot

6GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

199.000đ/30 ngày

Document
gói hot

4GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

2GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/30 ngày

Document
gói hot

1.5GB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

500 SMS nội mạng

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

600MB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

100.000đ/30 ngày

Document
gói hot

1.5GB tốc độ cao

20.000đ/30 ngày

Document
gói hot

500MB tốc độ cao

10.000đ/30 ngày

Document
gói hot

2.5GB tốc độ cao

30.000đ/30 ngày