ĐĂNG KÝ GÓI GỌI VIETTEL

1. Đăng ký gói gọi Viettel cho thuê bao mới kích hoạt hoặc được khuyến mại

Gói gọi Viettel được áp dụng cho các thuê bao mới kích hoạt hoặc nằm trong chương trình khuyến mại của Viettel đăng ký. 

Đặc biệt, khi bạn đăng ký qua Dataviettel.vn, nếu thuê bao của bạn không nằm trong chương trình khuyến mại thì bạn sẽ không bị trừ tiền khi đăng ký không thành công.

 

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

30.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

50.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

30.000đ/7 ngày

Document

300 phút gọi nội mạng

30.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

90.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

50.000đ/30 ngày

Document

300 phút gọi nội mạng

30.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

100.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

250 SMS nội mạng

80.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

150 SMS nội mạng

70.000đ/30 ngày

Document

200 phút gọi nội mạng

100 SMS nội mạng

50.000đ/30 ngày

Document

1800 phút cuộc gọi nội mạng

400 SMS nội mạng

300.000đ/30 ngày

Document

1500 phút gọi nội mạng

400 SMS nội mạng

250.000đ/30 ngày

Document

1200 phút gọi nội mạng

350 SMS nội mạng

200.000đ/30 ngày

Document

850 phút gọi nội mạng

300 SMS nội mạng

150.000đ/30 ngày

Document

650 phút gọi nội mạng

250 SMS nội mạng

120.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng và ngoại mạng

100.000đ/30 ngày

Document

300 phút gọi nội mạng

70.000đ/30 ngày

Document

200 phút gọi nội mạng

50.000đ/30 ngày

Document

100 phút gọi nội mạng

30.000đ/30 ngày

Document

750 phút gọi nội mạng

119.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

99.000đ/30 ngày

Document

350 phút gọi nội mạng

69.000đ/30 ngày

Document

200 phút gọi nội mạng

49.000đ/30 ngày

Document

100 phút gọi nội mạng

29.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút

15.000đ/3 ngày

Document
gói hot

200 phút gọi nội mạng

20.000đ/30 ngày

Document
gói hot

50 phút gọi nội mạng

5.000đ/1 ngày