ĐĂNG KÝ GÓI GỌI NỘI MẠNG VIETTEL

Gói gọi nội mạng Viettel chỉ được áp dụng cho các thuê bao mới kích hoạt hoặc thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mại từ Viettel. Bạn có thể lựa chọn gói phù hợp với mình để đăng ký sử dụng.

Đặc biệt, khi bạn đăng ký qua Dataviettel.vn, nếu thuê bao của bạn không nằm trong chương trình khuyến mại thì bạn sẽ không bị trừ tiền khi đăng ký không thành công.

1. Đăng ký gói gọi nội mạng Viettel

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

30.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

50.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

30.000đ/7 ngày

Document

300 phút gọi nội mạng

30.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

90.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

50.000đ/30 ngày

Document

300 phút gọi nội mạng

30.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

100.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

250 SMS nội mạng

80.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

150 SMS nội mạng

70.000đ/30 ngày

Document

200 phút gọi nội mạng

100 SMS nội mạng

50.000đ/30 ngày

Document

1800 phút cuộc gọi nội mạng

400 SMS nội mạng

300.000đ/30 ngày

Document

1500 phút gọi nội mạng

400 SMS nội mạng

250.000đ/30 ngày

Document

1200 phút gọi nội mạng

350 SMS nội mạng

200.000đ/30 ngày

Document

850 phút gọi nội mạng

300 SMS nội mạng

150.000đ/30 ngày

Document

650 phút gọi nội mạng

250 SMS nội mạng

120.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng và ngoại mạng

100.000đ/30 ngày

Document

300 phút gọi nội mạng

70.000đ/30 ngày

Document

200 phút gọi nội mạng

50.000đ/30 ngày

Document

100 phút gọi nội mạng

30.000đ/30 ngày

Document

750 phút gọi nội mạng

119.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng

99.000đ/30 ngày

Document

350 phút gọi nội mạng

69.000đ/30 ngày

Document

200 phút gọi nội mạng

49.000đ/30 ngày

Document

100 phút gọi nội mạng

29.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút

15.000đ/3 ngày

Document
gói hot

200 phút gọi nội mạng

20.000đ/30 ngày

Document
gói hot

50 phút gọi nội mạng

5.000đ/1 ngày

2. Đăng ký gói gọi nội mạng Viettel combo

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

25GB lữu trữ trên LifeBox

Miễn phí xem trên Viettel TV

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

1.5GB tốc độ cao/ngày

25GB lưu trữ trên LifeBox

Miễn phí xem trên Viettel TV

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí cuộc nội mạng < 20 phút

50 phút ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

Miễn phí xem TikTok

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

20 phút ngoại mạng

500MB tốc độ cao/ngày

Miễn phí xem TikTok

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

300MB tốc độ cao/ngày

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

2GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

200 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

1.5GB tốc độ cao

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

20 phút gọi ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

500MB tốc độ cao/ngày

70.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

28GB tốc độ cao

150.000đ/28 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10p

100 phút gọi ngoại mạng

9GB tốc độ cao

190.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

500MB tốc độ cao

30.000đ/7 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

60 phút gọi ngoại mạng

8GB tốc độ cao

140.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

40 phút gọi ngoại mạng

7GB tốc độ cao

120.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

40 phút gọi ngoại mạng

7GB tốc độ cao

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng

250 SMS nội mạng

5GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng

250 SMS nội mạng

5GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

20 phút gọi ngoại mạng

3GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

Document

100 phút gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng

30 SMS nội mạng

3GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

3GB tốc độ cao

30.000đ/7 ngày

Document

300 phút gọi nội mạng

1GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

250 phút gọi nội mạng

400MB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

Document

200 phút gọi nội mạng

300MB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

7GB tốc độ cao

50.000đ/7 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

500MB tốc độ cao

30.000đ/7 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

3GB tốc độ cao

30.000đ/7 ngày

Document

7GB tốc độ cao

Miễn phí chơi và xem livestream trên Liên Quân Mobile

30.000đ/7 ngày

Document
gói hot

336GB tốc độ cao

Miễn phí chơi và xem livestream trên Liên Quân Mobile

1.440.000đ/336 ngày

Document
gói hot

60GB tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút

180 phút gọi ngoại mạng

3000 SMS nội mạng

1.080.000đ/360 ngày

Document
gói hot

30GB tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút

90 phút gọi ngoại mạng

1500 SMS nội mạng

540.000đ/180 ngày

Document
gói hot

15GB tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút

45 phút gọi ngoại mạng

750 SMS nội mạng

270.000đ/90 ngày

Document
gói hot

3.5GB tốc độ cao

1000 phút gọi nội mạng

200.000đ/30 ngày

Document
gói hot

200MB tốc độ cao

100 phút gọi nội mạng

30.000đ/30 ngày

Document
gói hot

6GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

199.000đ/30 ngày

Document
gói hot

4GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

2GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/30 ngày

Document
gói hot

2GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

600 phút gọi ngoại mạng

1.440.000đ/360 ngày

Document
gói hot

6GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

300 phút gọi ngoại mạng

720.000đđ/180 ngày

Document
gói hot

1.5GB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

500 SMS nội mạng

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

600MB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

100.000đ/30 ngày