ĐĂNG KÝ GÓI GỌI NGOẠI MẠNG VIETTEL

Gói gọi ngoại mạng Viettel chỉ được áp dụng cho các thuê bao sim Viettel mới kích hoạt hoặc thuê bao nhận được tin nhắn khuyến mại từ Viettel. Bạn có thể lựa chọn gói phù hợp với mình để đăng ký sử dụng.

Đặc biệt, khi bạn đăng ký qua Dataviettel.vn, nếu thuê bao của bạn không nằm trong chương trình khuyến mại thì bạn sẽ không bị trừ tiền khi đăng ký không thành công.

1. Đăng ký gói gọi ngoại mạng Viettel combo

Document

500 phút gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

100.000đ/30 ngày

Document

500 phút gọi nội mạng và ngoại mạng

100.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

40 phút gọi ngoại mạng

7GB tốc độ cao

120.000đ/30 ngày

Document

100 phút gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng

30 SMS nội mạng

3GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

25GB lữu trữ trên LifeBox

Miễn phí xem trên Viettel TV

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

1.5GB tốc độ cao/ngày

25GB lưu trữ trên LifeBox

Miễn phí xem trên Viettel TV

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí cuộc nội mạng < 20 phút

50 phút ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

Miễn phí xem TikTok

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

20 phút ngoại mạng

500MB tốc độ cao/ngày

Miễn phí xem TikTok

90.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

200 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

1.5GB tốc độ cao

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

20 phút gọi ngoại mạng

1GB tốc độ cao/ngày

90.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

2GB tốc độ cao/ngày

200.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10p

100 phút gọi ngoại mạng

9GB tốc độ cao

190.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

60 phút gọi ngoại mạng

8GB tốc độ cao

140.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng

250 SMS nội mạng

5GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document
gói hot

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

40 phút gọi ngoại mạng

7GB tốc độ cao

120.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

20 phút gọi ngoại mạng

3GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

Document

Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng

250 SMS nội mạng

5GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

Document
gói hot

60GB tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút

180 phút gọi ngoại mạng

3000 SMS nội mạng

1.080.000đ/360 ngày

Document
gói hot

30GB tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút

90 phút gọi ngoại mạng

1500 SMS nội mạng

540.000đ/180 ngày

Document
gói hot

15GB tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <10 phút

45 phút gọi ngoại mạng

750 SMS nội mạng

270.000đ/90 ngày

Document
gói hot

6GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

199.000đ/30 ngày

Document
gói hot

4GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

150.000đ/30 ngày

Document
gói hot

2GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/30 ngày

Document
gói hot

2GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

600 phút gọi ngoại mạng

1.440.000đ/360 ngày

Document
gói hot

6GB/ngày tốc độ cao

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

300 phút gọi ngoại mạng

720.000đđ/180 ngày