Các gói cước mua thêm lưu lượng data tốc độ cao dành cho Sim Di Động Viettel và Sim Dcom Viettel

Mục lục

Quý khách đã đăng ký một gói cước 3G/4G Viettel nhưng đang sử dụng thì hết lưu lượng tốc độ cao, truy cập tốc độ thông thường có thể quá chậm dẫn đến ảnh hưởng tới công việc của quý khách, … Thấu hiểu những khó khăn này, Viettel đưa ra những gói cước mua thêm lưu lượng data dành cho cả sim di động và sim Dcom tính theo ngày, hoặc không giới hạn thời gian sử dụng. Hãy cùng dataviettel.vn tìm hiểu những ưu đãi của những gói cước mua thêm lưu lượng data của Viettel nhé.

Gói cước TOMD30 Viettel:

Gói cước được áp dụng cho thuê bao di động của Viettel. Cước phí đăng ký: 30.000đ/lần đăng ký.

Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao, hết 1GB lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập

Không giới hạn thời gian sử dụng của gói cước

Để đăng ký gói cước TOMD30 của Viettel, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:

TOMD30 0968024024

gửi 9123

Trong đó:

 • TOMD30 là tên gói cước 3G/4G Viettel dành cho thuê bao di động
 • 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền, đồng thời là mã kích hoạt của gói cước qua SMS
 • 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

Hoặc click ngay nút Đăng Ký để đăng ký gói cước TOMD30 Viettel nhanh nhất cho thuê bao di động của mình.

Document
gói hot

1GB tốc độ cao

30.000đ/Không giới hạn ngày

Gói cước TOMD10 Viettel:

Gói cước được áp dụng cho thuê bao di động của Viettel. Cước phí đăng ký: 10.000đ/lần đăng ký.

Ưu đãi: 200MB data tốc độ cao, hết 200MB lưu lượng tốc độ cao ngừng truy cập

Không giới hạn thời gian sử dụng của gói cước

Để đăng ký gói cước TOMD10 của Viettel, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:

TOMD10 0968024024

gửi 9123

Trong đó:

 • TOMD10 là tên gói cước 3G/4G Viettel dành cho thuê bao di động
 • 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền, đồng thời là mã kích hoạt của gói cước qua SMS
 • 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

Hoặc click ngay nút Đăng Ký để đăng ký gói cước TOMD10 Viettel nhanh nhất cho thuê bao di động của mình.

Document
gói hot

200MB tốc độ cao

10.000đ/Không giới hạn ngày

Gói cước MT20N Viettel:

Gói cước được áp dụng cho thuê bao di động của Viettel. Cước phí đăng ký: 20.000đ/lần đăng ký.

Ưu đãi: 5GB data tốc độ cao, hết 5GB lưu lượng tốc độ cao, miễn phí truy cập tốc độ thông thường

Thời gian sử dụng của gói cước: đến 24h cùng ngày đăng ký. Gói cước không tự động gia hạn.

Để đăng ký gói cước MT20N của Viettel, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:

MT20N 0968024024

gửi 9123

Trong đó:

 • MT20N là tên gói cước 3G/4G Viettel dành cho thuê bao di động
 • 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền, đồng thời là mã kích hoạt của gói cước qua SMS
 • 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

Hoặc click ngay nút Đăng Ký để đăng ký gói cước MT20N Viettel nhanh nhất cho thuê bao di động của mình.

Document
gói hot

5GB tốc độ cao

20.000đ/SD đến 24h cùng ngày

Gói cước MI10D Viettel:

Gói cước được áp dụng cho thuê bao di động của Viettel. Cước phí đăng ký: 10.000đ/lần đăng ký.

Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao, hết 1GB lưu lượng tốc độ cao, cước vượt gói sẽ được tính theo gói cước Data chính đang sử dụng (nếu có) hoặc hệ thống sẽ ngắt kết nối đối với thuê bao không sử dụng gói cước Data nào khác.

Thời gian sử dụng của gói cước: đến 24h cùng ngày đăng ký. Gói cước không tự động gia hạn và không giới hạn số lần đăng ký thêm trong ngày

Để đăng ký gói cước MI10D Viettel, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:

MI10D 0968024024

gửi 9123

Trong đó:

 • MI10D là tên gói cước 3G/4G Viettel dành cho thuê bao di động
 • 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền, đồng thời là mã kích hoạt của gói cước qua SMS
 • 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

Hoặc click ngay nút Đăng Ký để đăng ký gói cước MI10D Viettel nhanh nhất cho thuê bao di động của mình.

Document
gói hot

2GB tốc độ cao

10.000đ/SD đến 24h cùng ngày

Gói cước MI7D Viettel:

Gói cước được áp dụng cho thuê bao di động của Viettel. Cước phí đăng ký: 7.000đ/lần đăng ký.

Ưu đãi: 700MB data tốc độ cao, hết 700MB lưu lượng tốc độ cao, cước vượt gói sẽ được tính theo gói cước Data chính đang sử dụng (nếu có) hoặc hệ thống sẽ ngắt kết nối đối với thuê bao không sử dụng gói cước Data nào khác.

Thời gian sử dụng của gói cước: đến 24h cùng ngày đăng ký. Gói cước không tự động gia hạn và không giới hạn số lần đăng ký thêm trong ngày

Để đăng ký gói cước MI7D Viettel, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:

MI7D 0968024024

gửi 9123

Trong đó:

 • MI7D là tên gói cước 3G/4G Viettel dành cho thuê bao di động
 • 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền, đồng thời là mã kích hoạt của gói cước qua SMS
 • 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

Hoặc click ngay nút Đăng Ký để đăng ký gói cước MI7D Viettel nhanh nhất cho thuê bao di động của mình.

[mi7d]

Gói cước MI5D Viettel:

Gói cước được áp dụng cho thuê bao di động của Viettel. Cước phí đăng ký: 5.000đ/lần đăng ký.

Ưu đãi: 500MB data tốc độ cao, hết 500MB lưu lượng tốc độ cao, cước vượt gói sẽ được tính theo gói cước Data chính đang sử dụng (nếu có) hoặc hệ thống sẽ ngắt kết nối đối với thuê bao không sử dụng gói cước Data nào khác.

Thời gian sử dụng của gói cước: đến 24h cùng ngày đăng ký. Gói cước không tự động gia hạn và không giới hạn số lần đăng ký thêm trong ngày

Để đăng ký gói cước MI5D Viettel, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:

MI5D 0968024024

gửi 9123

Trong đó:

 • MI5D là tên gói cước 3G/4G Viettel dành cho thuê bao di động
 • 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền, đồng thời là mã kích hoạt của gói cước qua SMS
 • 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

Hoặc click ngay nút Đăng Ký để đăng ký gói cước MI5D Viettel nhanh nhất cho thuê bao di động của mình.

Document
gói hot

500MB tốc độ cao

5.000đ/SD đến 24h cùng ngày

Gói cước G3 Viettel:

Gói cước được áp dụng cho thuê bao di động của Viettel. Cước phí đăng ký: 9.000đ/lần đăng ký.

Ưu đãi: 3GB data tốc độ cao, hết 3GB lưu lượng tốc độ cao, cước vượt gói sẽ được tính theo gói cước Data chính đang sử dụng (nếu có) hoặc hệ thống sẽ ngắt kết nối đối với thuê bao không sử dụng gói cước Data nào khác.

Thời gian sử dụng của gói cước: trong 3 giờ kể từ khi đăng ký gói cước thành công. Gói cước không tự động gia hạn và không giới hạn số lần đăng ký thêm trong ngày

Để đăng ký gói cước G3 Viettel, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:

G3 0968024024

gửi 9123

Trong đó:

 • G3 là tên gói cước 3G/4G Viettel dành cho thuê bao di động
 • 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền, đồng thời là mã kích hoạt của gói cước qua SMS
 • 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

Hoặc click ngay nút Đăng Ký để đăng ký gói cước G3 Viettel nhanh nhất cho thuê bao di động của mình.

Document
gói hot

3GB tốc độ cao

9.000đ/3h sau khi ĐK

Gói cước D5 Viettel:

Gói cước được áp dụng cho thuê bao Dcom của Viettel. Cước phí đăng ký: 5.000đ/lần đăng ký.

Ưu đãi: 1GB data tốc độ cao, hết 1GB lưu lượng tốc độ cao, cước vượt gói sẽ được tính theo gói cước Data chính đang sử dụng (nếu có) hoặc hệ thống sẽ ngắt kết nối đối với thuê bao không sử dụng gói cước Data nào khác.

Thời gian sử dụng của gói cước: đến 24h cùng ngày đăng ký. Gói cước không tự động gia hạn và không giới hạn số lần đăng ký thêm trong ngày

Để đăng ký gói cước D5 Viettel, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp:

D5 0968024024

gửi 9123

Trong đó:

 • D5 là tên gói cước 3G/4G Viettel dành cho thuê bao Dcom
 • 0968024024 là số đại lý hỗ trợ đăng ký gói cước được Viettel ủy quyền, đồng thời là mã kích hoạt của gói cước qua SMS
 • 9123 là số tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G và dịch vụ giá trị gia tăng của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

Hoặc click ngay nút Đăng Ký để đăng ký gói cước D5 Viettel nhanh nhất cho thuê bao di động của mình.

[d5]

Chúc quý khách lựa chọn và đăng ký cho mình gói cước ưu đãi phù hợp nhất cho thuê bao di động hay thuê bao Dcom của mình nhé!